Main Page Sitemap

Bilskatt bonus malus


Om fordonet har ett koldioxidvärde både enligt testcykel nedc och den nya testcykeln wltp ska du använda det lägsta värdet för blandad körning.
I andra spannet finns rena elbilar, som vid köp premieras med en bonus på upp till 60 000 kronor.
Gå direkt till innehållet på sidan.Förenklat innebär det att casino online games for real money nya bilar med stora koldioxidutsläpp kommer att få höjd fordonsskatt, medan bilar med små eller mike stella poker inga utsläpp premieras med en bonus.Vanlig fråga, frågor om fordonsskatt är en av de vanligaste frågetyperna vi tar emot dagligen i vår kundtjänst.Så undviker du prischock på bilverkstaden 00:36.Hitta koldioxidvärdet för registrerat fordon (registreringsnummer finns).Transportstyrelsen har därför tagit fram en ny webbtjänst som räknar fram hur mycket bonus eller malus olika bilmodeller beläggs med.E-tjänsten gör det enkelt för alla att få reda på hur det blir för just den bil de är intresserad av att köpa, säger Jan-Olov Öhrn, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.Lättläst, teckenspråk, talande webb, english, other languages, vägtrafik.Om du å andra sidan planerar köpa en elbil eller annan bil med låga utsläpp, gäller att du registrerar den efter 1 juli för att få ta del av bonusen.Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter här nedan: Fordonet har fordonsår 2018 eller senare tas i trafik och därmed blir skattepliktigt för första gången den eller senare (i Sverige eller.Om fordonet är en gasbil skall koldioxidutsläppet för blandad körning med det alternativa drivmedlet användas.Till exempel, per september 2017 kan en bilmodell fortfarande ha ett värde på 100g CO2 / km med det gamla nedc-testet, men en ny fordonstyp kommaer in på omkring 120g CO2 / km under det nya wltp-testet.Wltp kommer dock att resultera i ett högre g / km CO2-värde för ett specifikt fordon jämfört med nedc, helt enkelt för att det är strängare och längre än det gamla testet.Drivmedel, drivmedel, om bilen är en elhybrid anger du förbränningsmotors drivmedel.
Under övergångsperioden kommer vissa bilar på marknaden bara att ha nedc-CO2-värden, medan de senast godkända bilarna kommer att ha både wltp och korrelerade nedc-CO2-värden.
Tillsammans påverkas inte fordonets prestanda av övergången till Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure.
Den infördes nya regler som fick namnet Bonus-Malus.
Bränsletillägget betalas också för dieseldrivna fordon.
Sverige tillämpar från 1/7 2018 sitt nya skattesystem Bonus Malus.
Räkna ut fordonsskatten, för att räkna ut fordonsskattens storlek behöver du känna till vad grundbelopp, koldioxidbelopp, miljötillägg och bränsletillägg.Det är först när fordonet är registrerat i vägtrafikregistret som vi med säkerhet vet vilket koldioxidvärde som kommer ligga till grund för beräkning av fordonsskatt.Bonusmalus-systemet kan här komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska transportsektorns oljeberoende och klimatpåverkan.Om fordonet inte är registrerat i vägtrafikregistret behöver du inhämta uppgiften från tillverkaren eller återförsäljaren.Även så kallade miljöbilar är skattefria men bara under de första fem åren.Av, stefan Hesserud Persson, motor 11:30, den nya fordonsskatten, bonus-malus, närmar sig med stormsteg.Den befintliga bilparken påverkas inte av förändringarna.


Sitemap