Main Page Sitemap

Insättning av spiral blödning


insättning av spiral blödning

Dagen efter utskrivningen återkom patienten med en ny blödning och fick då en Nelextampong och blodstillande medicin.
Barnmorskan övertalade mig dock, hormonspiralen kommer passa mig perfekt enligt henne.
Du har en leversjukdom eller levertumör.Du kan inte känna spiralens trådar.Okej monster är att överdriva men jag förstår nu i efterhand att jag inte var lika känslig och nära till gråt innan jag började med mina p-piller.Hormonspiralen placeras i livmodern och verkar genom att påverka sekretet i livmoderhalsen så att det blir ogenomträngligt för spermier, insättning i nordea livmoderslemhinnan blir tunn så att ägg inte kan fästa in, och i vissa fall hämmas också ägglossningen.När spiralen tas ut försvinner skyddet mot graviditet.Jag började med p-piller när jag var 15 år och har nu i efterhand förstått att dom gjorde mig till ett känslosamt, humörsvängnings-monster.Men i de få fall där hormonspiralen har suttit kvar under hela graviditeten finns inget som tyder på att det påverkat barnen.
Det kan hända att hormonspiralen stöts ut från livmodern.
Jag osrs best defense bonus får ju så ont att jag kan behöva stanna bilen om jag kör och liknande.
Namnet kommer efter formen på de första livmoderinläggen, men de flesta spiraler idag är formade som ett.
För den knappa journalföringen och för att hon inte varit lyhörd för patientens reaktion ger nämnden barnmorskan en erinran.
Kopparspiralen leder oftast till kraftigare menstruationer än annars.
När den har tagits ut är det möjligt att bli gravid redan under den första månaden.
Patienten las efter ytterligare ett par veckor in på gynekologisk klinik för att få spiralen borttagen.Hormonet frigörs under den tid hormonspiralen sitter i livmodern.Hon är väl medveten om risken för perforation men hon bedömde inte motståndet i livmodertappen som så stort att hon borde avbryta insättningen.Någonting som jag och Mathilda pratat om en hel del i podden är ju preventivmedel.Man brukar rekommendera patienten att ta en smärtstillande tablett innan insättningen för att förebygga den värsta smärtan efter insättandet.Du har blödningar från underlivet som du inte vet orsaken till.Sen Mathilda (sorry Mathew) berättade om isättningen av sin spiral så har jag verkligen blivit traumatiserad och var bestämd på att jag aldrig vill utsätta mig själv för något sånt, även om hon varit väldigt nöjd efteråt.Kunskap om "dagen efter-piller" bör spridas till alla kvinnor.Mirena innehåller hormonet levonorgestrel.


Sitemap