Main Page Sitemap

Kortspelet canasta
kortspelet canasta

När korten är utdelade läggs återstoden av korten (64 stycken) på mitten av bordet, denna hög kallas korthögen.
Sedan måste ni bestämma er för om ni vill spela med ett eller två upplock.Upfyller man ej villkoren för att gå ut eller om man ej vill avsluta går turen vidare utan sakning.Varje spelare börjar med elva kort vardera, resten av korten placeras i en hög i mitten av bordet och kallas för korthögen.Med hjälp av resterande kort, som ligger i en hög på bordet, gäller det att få ihop 500 poäng först.Extra för alla fyra.Förberedelser, för att spela Canasta behöver man fyra spelare och två kortlekar med två jokrar per kortlek.Vi är nu redo att börja spelomgången.De utgör då inte längre bethard casinos spel en del lenovo l430 ram upgrade av handen.För att ta upp spelhögen krävs att spelhögen är olåst och att spelaren kan använda kortet för att skapa en mäla, eller för att bygga ut en befintlig mäla.När en mäla innehåller 7 kort blir det en Canasta.
Drar husqvarna roulette 3811 man från spelhögen så får man alla kort i spelhögen, inte bara det översta.
Given, utse en spelare som får börja att blanda och dela ut korten.
Inga vilda kort får då användas.
Det är vanligt att det utformas olika varianter av ett spel med tiden.
Om omgången innehåller tre spelare används 33 spelkort varav sjuan är av högst värde.
Att man kommer upp i poängsumman som krävs för öppning och har två kort av samma värde som det översta.För att vinna en omgång krävs en Canasta, det vill säga sju kort av samma valör.Om du lyckas satsa rätt kommer du få ta upp högen med widow-kort och välja ut de tre minst användbara korten och sedan placera dem med summan nedåt.Poäng i Canasta, ess ger 20 poäng 8 till Kung ger.Du kan använda dig av jokrar och vilda kort för att bilda en Canasta, då kallas den för svart.Det som ändras beroende på spelarna är hur många kort som används samt hur lagen bildas.Om misere tillåts i den amerikanska varianten måste satsningen ligga på över åtta spader eller under åtta klöver.Därefter får varje spelare 11 kort var som delas ut ett kort i taget till respektive spelare tills alla spelare fått 11 kort.
Sitemap